Головна Новини Ірина Троцька розповіла що буде з Сумською інфекційною лікарнею

Ірина Троцька розповіла що буде з Сумською інфекційною лікарнею

by Max

За рiшенням 31 сесiї Сумської обласної ради сьомого скликання наразi вiдбувається реорганiзацiя двох високоспецiалiзованих закладiв охорони здоров’я: обласної iнфекцiйної клiнiчної лiкарнi iм. З. Й. Красовицького та обласного клiнiчного шкiрно-венерологiчного диспансеру.

Обласний інфекціоніст Ірина Троцька написала лист звернення до сумчан, який опублікули на сторінці лікаря Сніцаря. Повідомляє RegioNews-Суми.

“З цього приводу у моїх землякiв, мешканцiв мiста та областi, виникає ряд питань, на якi вже надавалась вiдповiдь у ЗМI. Але з огляду на те, що у когось все ж залишаються сумнiви та невизначенiсть, я зараз спробую надати пояснення.

Всi ви знаєте, що 1 квітня 2020 року Сумщина, як і iншi регіони України, вступає у другий етап реформи охорони здоров’я. Загалом, реформа передбачає кардинальну зміну в моделі фінансування спеціалізованої медичної допомоги. Ми відходимо від коштів медичної субвенції і переходимо на оплату послуг, які надав медичний заклад. Все. Для лікарень такий формат створює нові мотиваційні механізми, що сприятимуть підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку надання медичних послуг. У свою чергу, для пацієнтів це можливість обрати заклад, в якому можна пройти лікування. Окрім цього, для пацієнтів розшириться можливість отримання безоплатної медичної допомоги за рахунок пакетів послуг, котрі фінансуватиме Національна служба здоров’я України.

Вiдтак зможуть добре заробляти, а значить надавати якiсну медичну допомогу лише потужні лікарні, які мають сучасну матеріально-технічну базу та професійних фахівців. За таких умов неприбуткове підприємство приречене.

Що є продуктом діяльності закладів охорони здоров’я? Пролікований випадок – госпіталізований пацієнт, що завершив лікування. Таким чином буде працювати принцип «гроші йдуть за пацієнтом».

Обласна iнфекцiйна клiнiчна лiкарня iм. З. Й. Красовицького має незначний лiжковий фонд (лише 100-лiжок). До того ж протягом року (за виключенням одного-двох зимових мiсяцiв, i то не завжди) лiжка не заповненi на 100% – лише на 60-70%. Це означає, що в нових умовах фiнансування шанси лікарні «вижити» в такому форматi – незначнi. Тому з метою пiдвищення ефективностi i було прийняте рiшення про об’єднання двох закладiв, схожих за профiлем. Адже iнфекцiйнi хвороби дуже i дуже часто перебiгають iз висипкою, коли необхiдно провести дифдiагностику iз дерматологiчним захворюванням i навпаки. До того ж деякi шкiрно-венерологiчнi хвороби, як i iнфекцiйнi – заразнi. Тому в обох лiкарнях здiйcнюються однаковi профiлактичнi та протиепiдемiчнi заходи.

Об’єднання дасть змогу посилити потужнicть нового закладу, збiльшити його кадровий та матерiально-технiчний потенцiал, так як i iнфекцiйна лiкарня, i шкiрвендиспансер мають високоспецiалiзованих фахiвцiв, добре лабораторне обладнання i не тiльки. До речi, питання об’єднання ми обговорювали i з Андрiєм Олеговичем, коли побачили, що самим виживати буде важко.

Безумовно, процес реорганiзацiї не буде простим та безболiсним. Як ми бачимо сьогоднi, змiни вiдбуваються в усiх лiкувальних закладах та лабораторних центрах України.

Але ми маємо очікувати від об’єднання, у першу чергу, укріплення матеріально-технічної бази, полiпшення якостi медичної допомоги i забезпечення достойної заробітної плати для медичних працівників. Зараз вона низька, i ми турбуємося за лікарів та медичних сестер, які мають відмінні фахові знання, значний досвід. Ми хочемо, аби вони залишилися у країнi. Лише у цьому роцi iнфекцiйна лiкарня втратила шicтьох лiкарiв з двадцяти: один виїхав за кордон, другa – в iншу область, третя – пiшла з iнфектології, четверта – залишила медицину взагалi, а два лiкаря, чудових та справжнiх, доволi молодими пiшли з життя…

Як буде називатись новий заклад пiсля реорганiзацiї? КНП Сумської обласної ради «Медичний клiнiчний Центр iнфекцiйних хвороб та дерматологiї iм. З. Й. Красовицького». Залишається iм’я великого лiкаря, засновника лiкарнi. У складi закладу залишаються вiддiлення iнтенсивної терапiї i реанiмацiї, один з найкращих в Українi гепатологiчний центр, засновником яких був гiдний учень Зиновiя Йосиповича – Андрiй Олегович Снiцарь. Залишається кафедра. Залишаються лабораторiя, кабiнет ультразвукової дiагностики, обладнаний новим апаратом високого класу, що дозволяє виконувати еластометрiю, ендоскопiчний кабiнет та iн. Icнуватиме музей iнфекцiйної служби Сумської областi. А головне – залишиться основне ядро фахiвцiв – лiкарiв, середнього та молодшого медичного персоналу. У планах – oтримання лiцензiї на додатковi види дiяльнocтi, змiцнення матерiально-технiчної бази, полiпшення умов перебування хворих у стацioнарi, амбулаторний прийом «вузьких» фахiвцiв, пiдвищення професiйного рiвня спецiaлiстiв. Пацiєнти з усiєї oбластi з iнфекцiйною та дерматологiчною патологiєю будуть одержувати якiсну та гарантовану медичну допомогу в повному обсязi, як амбулаторну, так i стацiонарну. До речi, ми вже маємо непоганий досвiд стацioнарного поєднання цих двох служб. Деякий час тому, коли у стацiонарi шкiрвендиспансеру проводився ремонт, всi пацiєнти лiкувались на базi iнфекцiйної лiкарнi.

Якось Гегель сказав: «Коли об’єднуються слабкi – вони стають сильнiшими. Коли об’єднуються сильнi – вони стають непереможними». Вірю: саме друга доля чекає на Медичний клiнiчний Центр iнфекцiйних хвороб та дерматологiї iм. З. Й. Красовицького, який залишиться наступником традицій самовідданої лікувальної роботи, закладених Зиновієм Йосиповичем та збережених Андрієм Олеговичем.

Здоров’я всім!”

Цікаві новини